2557

2557

กรกฎาคม ECF ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 130,000,000 บาท เป็น 195,000,000 บาท จำหน่ายสินค้าให้กับไทวัสดุ ภายใต้ตราสินค้า “HASTA”

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.