ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลการติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

1. สาริสา ทองกิตติกุล

เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์

ir@eastcoast.co.th

Tel: +66 2152-7301-4 เบอร์ต่อ 212

Fax: +66 2152-7305

Address: 25/28 หมู่ที่ 12 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

2. สุบงกช หงษ์ทอง

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

subongkot@eastcoast.co.th

Tel: +66 2152-7301-4 เบอร์ต่อ 202

Fax: +66 2152-7305

Address: 25/28 หมู่ที่ 12 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150