ECF มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลแกลง จ.ระยอง

ECF มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลแกลง จ.ระยอง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ส่งผลให้โรงพยาบาลประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการดูแล รักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรักษาพยาบาล ช่วยเหลือผู้ป่วย จึงได้ส่งมอบเครื่องช่วยหายใจ รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ ให้แก่โรงพยาบาลแกลง จ.ระยอง  ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความสำคัญมากสำหรับผู้ป่วย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้เพียงพอในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ ในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ และเพื่อช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยอีกด้วย

No Comments

Post A Comment