กิจกรรม “โครงการ ECF แจกข้าวสารพนักงาน” ณ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

กิจกรรม “โครงการ ECF แจกข้าวสารพนักงาน” ณ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

ในช่วงเดือนมีนาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมแจกข้าวสารให้กับพนักงานทุกคนและบริษัทในเครือซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง

No Comments

Post A Comment