โครงการ “น้องอิ่มท้อง…พี่อิ่มใจ ปี 3 Filled kids, Full Heart ”

โครงการ “น้องอิ่มท้อง…พี่อิ่มใจ ปี 3 Filled kids, Full Heart ”

ณ โรงเรียนวัดลานนา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม และปลูกฝังความมีน้ำใจ และมีความสุขจากการเป็นผู้ให้  และเพื่อร่วมกิจกรรมการเป็นอาสาสมัคร  เสียสละเพื่อสังคม โดยบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) และ พนักงาน  ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันน้อง ๆ นักเรียน รวมทั้ง ร่วมบริจาคสิ่งของ อาทิ ของเล่นเด็ก อุปกรณ์การเรียน  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคมที่ ชาว ECF  ได้ทำมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

No Comments

Post A Comment