กิจกรรม “เลี้ยงอาหารกลางวันสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง”

กิจกรรม “เลี้ยงอาหารกลางวันสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง”

บริษัทส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ให้แก่พนักงาน เพื่อให้เกิดความสุขทั้งตัวพนักงานเอง รวมถึงความสุขของจากการเป็นผู้รับ เป็นส่วนที่ร่วมกันสร้างให้สังคมมีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

No Comments

Post A Comment