กิจกรรม “เลี้ยงอาหารกลางวันบ้านพักคนชรา และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต”

กิจกรรม “เลี้ยงอาหารกลางวันบ้านพักคนชรา และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต”

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน สร้างสุขจากการให้ ผู้ให้สุขใจ ผู้รับสุขกาย และยังต้องการที่จะส่งเสริมให้พนักงานบริษัทตระหนักในเรื่องดังกล่าว เพื่อร่วมกันสร้างสังคมของเราให้น่าอยู่

1 Comment
  • Brianorede
    Posted at 03:16h, 25 มีนาคม ตอบกลับ

    Much thanks! It is definitely an great web-site!

Post A Comment