กิจกรรม “พี่อิ่มใจ….น้องอิ่มท้อง” ณ โรงเรียนวัดประชุมราษฏร์ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

กิจกรรม “พี่อิ่มใจ….น้องอิ่มท้อง” ณ โรงเรียนวัดประชุมราษฏร์ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม และปลูกฝังความมีน้ำใจ และมีความสุขในการเป็นผู้ให้ และเพื่อร่วมกิจกรรมการเป็นอาสาสมัคร  เสียสละเพื่อสังคม โดยบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) และ พนักงาน ได้จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันน้อง ๆ นักเรียน รวมทั้ง ร่วมบริจาคสิ่งของ อาทิ ของเล่นเด็ก อุปกรณ์การเรียน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคมที่ ชาว ECF ได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง

No Comments

Post A Comment