กิจกรรม “ ปฏิทินเก่าให้เรานะ…” ณ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

กิจกรรม “ ปฏิทินเก่าให้เรานะ…” ณ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

ในช่วงปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม ” ปฏิทินเก่าให้เรานะ…” โดยเปิดรับบริจาคปฏิทินเก่าที่ไม่ใช้แล้ว จากพนักงาน และบุคคลภายนอก ให้ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการบริจาคปฏิทินเก่าให้แก่คนตาบอด เพื่อนำไปมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในการนำไปทำอักษรเบลล์และใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่บริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนหนึ่งในความตั้งใจที่จะร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

No Comments

Post A Comment