กิจกรรมโครงการปลูกป่าชายเลนลุ่มแม่น้ำประแส จ.ระยอง

กิจกรรมโครงการปลูกป่าชายเลนลุ่มแม่น้ำประแส จ.ระยอง

ป่าชายเลนมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ เนื่องจากเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์หลากหลายชนิด อีกทั้งยังเป็นแหล่งทำประมงพื้นบ้านของคนในชุมชน บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลน จึงเกิดเป็นโครงการ “ปลูกป่าชายเลนลุ่มแม่น้ำประแส” เพื่อการอนุรักษ์ผืนป่าชายเลนให้ยั่งยืนต่อไป

1 Comment
  • ปรียาพร
    Posted at 08:34h, 21 มกราคม ตอบกลับ

    เป็นบทความที่ดีมากเลยคะ ชอบมากเลยคะปลูกป่าชายเลน สนุกมาก ได้ทั้งเที่ยวและทำกิจกรรมด้วยคะ

Post A Comment