กิจกรรมมอบเครื่องมือให้ผู้ป่วย กับ ECF ณ โรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง

กิจกรรมมอบเครื่องมือให้ผู้ป่วย กับ ECF ณ โรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง

ในปีที่ผ่านคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสมทบทุนบริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้กับโรงพยาบาลแกลง จังหวัด ระยอง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ทั้งนี้ โรงพยาบาลได้มีการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย และอาคารบริการผู้ป่วยเพิ่ม และยังมีความต้องการอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์หลายรายการ ซึ่งต้องใช้งบประมาณสูงไม่ว่าจะเป็นครื่องช่วยหายใจ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด เครื่องวัดความดันโลหิต และเครื่องอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยอื่นๆ อีกจำนวนมาก

No Comments

Post A Comment