2562

2562

กันยายน แจ้งเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว จำกัด (“โครงการฯ” หรือ “GEP”) ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองมินบู รัฐมาเกวย ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (“ประเทศเมียนมาร์”) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 220 เมกะวัตต์ เฟสที่ 1 กำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.