2561

2561

มิถุนายน มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 อนุมัติให้ บริษัทเข้าลงทุนในบริษัท แพลนเนทบอร์ด จำกัด โดยเข้าถือหุ้นร้อยละ 57 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ โดยคาดว่าจะมีระยะเวลาการก่อสร้างโรงงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 ปี | สิงหาคม แจ้งการเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล บริษัท บีน่า พูรี่ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ขนาด 1 เมกะวัตต์ อ.ลอง จ.แพร่ | ธันวาคม ECFH ยกเลิกสัญญาแฟรนไชส์ กับ CAN DO เสร็จสมบูรณ์

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.