2554

2554

พฤษภาคม จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท วีวี-เดคคอร์ จำกัด (VV-Decor) ในฐานะบริษัทย่อยที่มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.95 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ดำเนินธุรกิจด้านการตลาดให้กับ ECF ในการเป็นผู้จัดจำหน่ายกระดาษปิดผิวให้กับลูกค้าบางรายของบริษัท | พฤศจิกายน ECF ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 90,000,000 บาท เป็น 100,000,000 บาท

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.