2553

2553

ตุลาคม กลุ่มบริษัทอีสต์โคสท์ได้ปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจจากทั้งหมด 5 บริษัท ให้เหลือการดำเนินธุรกิจเพียงบริษัทเดียว คือ ECF และต่อมา ECF ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 25,000,000 บาท เป็น 90,000,000 บาท

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.