2545

2545

ก่อตั้งบริษัท วี-ชัท เดคคอร์ จำกัด (VCD) เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตกระดาษปิดผิวเฟอร์นิเจอร์ | ก่อตั้งบริษัท วี-ชัท อินดัสทรี จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจโรงเลื่อย โรงอบไม้ยางพาราแปรรูป | ก่อสร้างโรงงาน บนเนื้อที่กว่า 54 ไร่ ที่ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (ต่อมาในปี 2555 ได้จดทะเบียนเป็นสำนักงานสาขาแห่งที่ 1 ของบริษัท)

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.