2541

2541

เริ่มสร้างแบรนด์ “ELEGA” เพื่อใช้เป็นตราสินค้าสำหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราและเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงที่สั่งซื้อมาจากทั้งในและต่างประเทศ และก่อตั้งตราสินค้า “Leaf” เพื่อใช้เป็นตราสินค้าสำหรับการผลิตและจำหน่ายให้กับโฮมโปร (Home Pro)

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.