2539

2539

เริ่มขยายธุรกิจไปสู่การเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด โดยก่อตั้งบริษัท อีสต์โคสท์ดีไซน์ จำกัด (ECD) และได้เริ่มมีการส่งสินค้าออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และประเทศทางแถบยุโรปตะวันตก

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.