2535

2535

เริ่มจดทะเบียนก่อตั้งบริษัทแรกของ อีสต์โคสท์ กรุ๊ป ในนามของ บริษัท อีสต์โคสท์อุตสาหกรรม จำกัด (ECI) เพื่อประกอบธุรกิจโรงเลื่อย โรงอบ และผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราขึ้น ที่บริเวณ ถนนบ้านบึง – แกลง ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.