ECF เผยโรงไฟฟ้าชีวมวล จ.แพร่ ขนาด 1MW เริ่ม COD แล้ว

ECF เผยโรงไฟฟ้าชีวมวล จ.แพร่ ขนาด 1MW เริ่ม COD แล้ว

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)หรือ ECFเปิดเผยว่าจากที่บริษัทได้เข้าลงทุนซื้อหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลบริษัท บิน่า พาวเวอร์ (ไทยแลนด์)จำกัด (BINA)จังหวัดแพร่ จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการอำเภอลอง ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1 เมกะวัตต์ และโครงการอำเภอสูงเม่น ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1 เมกะวัตต์

ขณะนี้โครงการอำเภอลอง ได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป คาดว่าในช่วงปี 2561 จำรับรู้รายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับ 1 เมกะวัตต์ จำนวน 12 ล้านบาท และจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการอำเภอสูงเม่น ต่อเนื่องทันที คาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ ภายในเดือนธันวาคม 2561

ทั้งนี้บริษัทลงทุนในโครงการดังกล่าวผ่าน บริษัท อีซีเอฟ พาวเวอร์ จำกัด (ECF-P)บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 99.99%ซึ่งลงทุนในบริษัท เซฟ เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด (SAFE)บริษัทร่วมโดย ECF-P ถือหุ้น 33.37%และ SAFE เป็นผู้เข้าลงทุนใน BINA ที่สัดส่วน 49%ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

“บริษัทยังคงมีแผนที่จะเข้าศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนและโครงการที่มีความน่าสนใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยส่งเสิรมและสร้างการเติบโตของรายได้ที่มั่นคงให้แก่บริษัทต่อไปในอนาคต ก่อให้เกิดผลกำไรและกระแสเงินสดกลับสู่บริษัท และในท้ายที่สุดจะช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท”นายอารักษ์ กล่าว

 

 

เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561

No Comments

Post A Comment