ECF เผยผลประกอบการปี 2563 รายได้รวม 1,415.63 ล้านบาท โต 9.66%

ECF เผยผลประกอบการปี 2563 รายได้รวม 1,415.63 ล้านบาท โต 9.66%

ECF เผยผลประกอบการปี 2563 รายได้รวม 1,415.63 ล้านบาท โต 9.66% กำไรสุทธิ 41.16 ล้านบาท เล็งจ่ายปันผลหุ้นละ 0.0125 บาท แจกฟรี ECF-W4

ECF เผยผลประกอบการปี 2563 รายได้รวม 1,415.63 ล้านบาท โต 9.66% กำไรสุทธิ 41.16 ล้านบาท เล็งจ่ายปันผลหุ้นละ 0.0125 บาท แจกฟรี ECF-W4 รับอานิสงส์โควิด-19 รับออเดอร์ผลิตเฟอร์นิเจอร์ทั้งในและต่างประเทศล้น เร่งขยายกำลังการผลิตรองรับ ตั้งเป้ารายได้โต 10-12% โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มินบู ประเทศเมียนมาร์ ที่ถือหุ้นร้อยละ 20 คาดครบ 4 เฟส 220 MW ภายในปี 2565

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF) ผู้ผลิตและจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ เปิดเผยถึง ผลการดำเนินงานปี 2563  บริษัทมีรายได้รวมทุกกลุ่มธุรกิจ 1,415.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 124.70  ล้านบาท หรือ 9.66 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม 1,290.93  ล้านบาท ซึ่งรายได้จากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ 1,363.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 112.17  ล้านบาท หรือ 8.96 %จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ 1,251.51 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิประจำปี  41.16 ล้านบาท ปรับตัวลดลง 41.10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 69.89 ล้านบาท ผลประกอบการของบริษัทในส่วนของรายได้รวมปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาส 2 จากลูกค้าในกลุ่มสหรัฐอเมริกา อินเดีย และจีน เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่ทั้งนี้กำไรที่ลดลงเนื่องจากการบริหารต้นทุน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ค่อนข้างยากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อาทิ การจัดหาแรงงานที่ไม่สามารถจ้างแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้นในสายการผลิต การบริหารจัดการ Supply chain ด้านวัตถุดิบ ด้านการขนส่ง เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงสามารถสร้างรายได้จากการขายได้เติบโต และสามารถสร้างผลกำไรได้ต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทสามารถบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ถึงแม้ปี 2563 ภาพรวมเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบจาก COVID-19 แต่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายปันผลหุ้นละ  0.0125  บาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 41.49 % ของกำไรสุทธิของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ) หลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยจะทำการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล(Record Date) ในวันที่ 30 เม.ย. 2564 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 21 พ.ค.2564 (ภายหลังวันที่ขออนุมัติจากประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 22 เม.ย 2564) รวมถึงคณะกรรมการบริษัทยังมีมติการออกและเสนอจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (ECF-W4) ในกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จัดสรรแบบไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุ 3 ปี ในราคาใช้สิทธิแปลงสภาพที่ 2 บาทต่อหุ้น โดย 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น โดยจะทำการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล(Record Date) ในวันที่ 21 พ.ค. 2564 และกำหนดวันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ECF-W4 ในวันที่ 2 มิ.ย.2564 (ภายหลังวันที่ขออนุมัติจากประชุมผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกัน)

สำหรับภาพรวมธุรกิจในปีนี้  บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างการเติบโตจากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และธุรกิจพลังงาน โดยตั้งเป้ารายได้รวมเติบโตไม่ต่ำกว่า 10-12 % และตั้งงบลงทุน 40 ล้านบาท สำหรับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เพื่อเพิ่มเครื่องจักรและไลน์การผลิต รองรับปริมาณคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

สำหรับธุรกิจพลังงานทดแทน ที่ผ่านมารับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 220 MW เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ที่เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 สำหรับเฟสแรก (50 MW จำหน่ายไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว) โดยบริษัทคาดการณ์รับรู้ส่วนแบ่งกำไร เฟส 2 (50 MW)  ภายในไตรมาส 4/64 ส่วนเฟสที่  3 และ 4 อยู่ระหว่างวางแผนเพื่อก่อสร้างให้ครบโดยเร็วที่สุด ภายในปี 2565 นี้

เผยแพร่เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

No Comments

Post A Comment