ธุรกิจด้านเฟอร์นิเจอร์

ธุรกิจผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถแบ่งกลุ่มสินค้าได้ 4 ประเภทหลัก

เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา

ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง

กระดาษปิดผิว

บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์จากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ไม้เอ็มดีเอฟ แบบประกอบด้วยตนเอง เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา กระดาษปิดผิว ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ และให้บริการตัดแผ่นปิดขอบไม้ (พีวีซี) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด

เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ไม้เอ็มดีเอฟ แบบประกอบด้วยตนเอง

ปาร์ติเคิลบอร์ดจัดเป็นไม้ที่สามารถนำมาใช้ทดแทนไม้จริงได้ ปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการนำมาผลิตเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้ยางพาราเป็นหลัก โดยจะนำไม้ยางพารา และไม้ประเภทอื่น ๆ มาบดให้เป็นชิ้นขนาดเล็ก แล้วนำมาอัดติดกันโดยใช้สารยึดเกาะ (Urea Formaldehyde Resin) เพื่อเป็นตัวเชื่อมโครงสร้างของแผ่นปาร์ติเคิล ชั้นบนและชั้นล่างจะเป็นชิ้นไม้ละเอียด ส่วนชั้นกลางจะเป็นชิ้นไม้หยาบ ทำให้แผ่นปาร์ติเคิลไม่เหมาะกับการยึดติดด้วยตะปู และไม่สามารถตกแต่งขอบหรือทำลิ้นร่องบนผิวได้

 

ปาร์ติเคิลบอร์ดนั้นจัดเป็นไม้ที่มีน้ำหนักเบาที่สุดในบรรดาไฟเบอร์บอร์ด ซึ่งความแข็งแรงจะน้อยกว่าไม้เอ็มดีเอฟ และไม้เนื้อแข็งทั่วไป นอกจากนี้ตัวเนื้อไม้จะมีการขยายตัวได้ง่ายเมื่อโดนความชื้น อย่างไรก็ตามปาร์ติเคิลบอร์ดนิยมนำมาใช้ในงานไม้ที่ใช้ภายในตัวอาคาร แทนที่งานภายนอกอาคารที่มีความชื้นสูง และปัจจุบันนิยมนำมาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ เนื่องจากมีน้ำหนักเบา สามารถประกอบและเคลื่อนย้ายได้ง่าย ราคาย่อมเยา และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ปาร์ติเคิลบอร์ดถูกนำมาทดแทนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ด้วยไม้เนื้อแข็งจากธรรมชาติซึ่งถูกตัดโค่นจากไม้ในป่าซึ่งไม่เป็นการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 

โดยบริษัทมีผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดทั้งหมด 7 ประเภทได้แก่

1. ชั้นวางของเอนกประสงค์
2. ตู้เอนกประสงค์/ตู้โชว์
3. ตู้เสื้อผ้า ภาพประกอบ
4. โต๊ะคอมพิวเตอร์/โต๊ะทำงาน
5. ชั้นวางทีวี ภาพประกอบ
6. ตู้สำหรับใส่รองเท้า
7. โต๊ะเครื่องแป้ง/เตียง

 

สินค้าในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ไม้เอ็มดีเอฟ แบบประกอบด้วยตนเอง ทางบริษัทฯ จะผลิตและจำหน่ายให้กับลูกค้าโดยแบ่งออกได้ดังนี้
1. การผลิตและจำหน่ายตามคำสั่งซื้อ (Made to order) ให้กับลูกค้าต่างประเทศ โดยลูกค้าหลักคือ ผู้จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ และร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) ในประเทศญี่ปุ่น
2. การผลิตและจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศ โดยใช้ตราสินค้าของลูกค้า (House Brand) เพื่อวางจำหน่ายภายใน โฮมโปร (Home Pro) โลตัส (Lotus) บิ๊กซี (Big C) เมกา โฮม (Mega Home) ดูโฮม (Do Home) โกลบอลเฮ้าส์ (Global House) เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ใช้ตราสินค้าของบริษัทฯ คือ “Hasta” สำหรับการผลิตเฟอร์นิเจอร์ให้กับลูกค้าบางรายด้วย

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา

ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราของบริษัทแบ่งเป็น 3 ประเภท
1. ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร (Dining Table)
2. ชุดโต๊ะรับแขกและโซฟา (Living Room)
3. ชุดห้องนอน (Bedroom)

 

สินค้าในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา ทางบริษัทฯ จะผลิตและจำหน่ายให้กับลูกค้าในลักษณะของการผลิตและจำหน่ายตามคำสั่งซื้อ (Made to order) ให้กับลูกค้าต่างประเทศ โดยลูกค้าหลักคือ ผู้จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ และร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Hypermarket) ในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการผลิตเพื่อส่งจำหน่ายให้กับร้านค้าปลีก ร้านค้าส่งรายย่อยทั่วประเทศ (Dealer)

ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง

ไม้ยางพาราเป็นไม้ที่มีคุณภาพทางกายภาพหลายประการใกล้เคียงกับไม้สัก มีลวดลายที่สวยงาม สามารถนำมาย้อมสีได้ เนื้อไม้ง่ายต่อการตกแต่ง น้ำหนักเบา ทั้งมีราคาย่อมเยากว่า เมื่อเปรียบเทียบกับไม้ที่ใช้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ชนิดอื่น ด้วยองค์ประกอบด้านคุณสมบัติอันโดดเด่นหลายประการเช่นนี้ ไม้ยางพาราจึงเป็นที่รู้จัก และนิยมใช้อย่างแพร่หลาย ทั่วโลก ในเวลาอันรวดเร็ว ในชื่อของ “ไม้สักขาว (White Teak )”

กระดาษปิดผิว

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระดาษปิดผิว สำหรับใช้ในการปิดผิวไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดเพื่อเพิ่มความสวยงามและพร้อมสำหรับใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ วัสดุปิดผิวประเภทกระดาษ มีข้อดีที่ความสวยงาม สามารถดีไซน์ลวดลายได้ตามต้องการ ทำให้กระดาษปิดผิวได้รับความนิยม ด้วยกระบวนการผลิตที่ง่าย ไม่ซับซ้อน และมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด ซึ่งนอกจากการใช้งานภายในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยังมีการจำหน่ายให้กับบุคคลภายนอกเองโดยตรง และบางส่วนเป็นการจำหน่ายผ่านทางบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท วีวี – เดคคอร์ จำกัด ( VV – Décor)