พนักงานขายต่างประเทศ

พนักงานขายต่างประเทศ

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายต่างประเทศไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีทักษะนำเสนอแผนงาน และเจรจาต่อรอง
 • มีภาวะผู้นำ
 • มีบุคลิกภาพดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีความกระตือรือล้น กล้าแสดงออก สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมฯ MS.Office ได้ดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ดี และมีใบขับขี่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • สามารถเดินไปต่างจังหวัด หรือต่างประเทศได้

โทรศัพท์ (สำนักงานใหญ่)

+66 (0) 38 675 181-4

แฟกซ์ (สำนักงานใหญ่)

+66 (0) 3867 8220

โทรศัพท์ (สาขากรุงเทพฯ)

+66 (2) 152 7301-4

แฟกซ์ (สาขากรุงเทพฯ)

+66 (2) 152 7301-4

บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ

 • ดูแลลูกค้ารายเดิม และขยายฐานลูกค้ารายใหม่
 • ติดตามใบสั่งซื้อจากลูกค้า
 • ติดตามสินค้าจากโรงงาน ให้ผลิตเสร็จตามระยะเวลากำหนด และทันต่อการส่งสินค้า
 • ประสานงานกับลูกค้าในการแก้ไขปัญหา ต่างๆ
 • รักษาความสัมพันธ์อันดี กับลูกค้า
 • ควบคุม ดูแล ยอดขายอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ยอดขายถึงเป้าหมาย
 • ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในขั้นตอนการปฏิบัติของบริษัท
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  No Comments

  Sorry, the comment form is closed at this time.