แบรนด์

ELEGA

สำหรับตราสินค้า “ELEGA” จะเป็นตราสินค้าที่บริษัทใช้สำหรับการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่ส่วนใหญ่ผลิตจากไม้จริงภายในโชว์รูมสาขาเพื่อแสดงสินค้าและจำหน่ายเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่ทางบริษัทเป็นผู้ผลิตเอง และเฟอร์นิเจอร์ทั้งส่วนที่สั่งซื้อจากภายในประเทศและส่วนที่นำเข้าจากต่างประเทศที่ ส่วนใหญ่ผลิตจากไม้จริง

ECF SHOPPING

สำหรับตราสินค้า “ECF SHOPPING” ที่ได้เปิดตัวในปี 2563 ซึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ผลิตจากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดคุณภาพ ในราคาพิเศษ และเป็นผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ในประเทศไทย

LEAF

สำหรับตราสินค้า “Leaf” (ลีพ) บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายให้กับกลุ่มร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) โดยเน้นใช้สำหรับการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ให้กับ โฮมโปร (Home Pro)

a7

สำหรับตราสินค้า “a7” (เอ เซเว่น) บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายให้กับกลุ่มร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ (Modern Trade) โดยเน้นใช้สำหรับการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ให้กับ เมกา โฮม (Mega Home)

COSTA

สำหรับตราสินค้า “Costa” (คอสต้า) ใช้สำหรับจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ให้กับกลุ่มร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกรายย่อย (Dealer) ที่เป็นผู้จัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ทั่วประเทศ

My Fur

สำหรับตราสินค้า “My Fur” (มายเฟอร์) จะใช้สำหรับจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อส่งออกค้าขายให้กับลูกค้าประเทศอังกฤษและญี่ปุ่นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของรายได้จากการขายทั้งหมด โดยที่ผ่านมาบริษัทได้มีการเน้นขยายฐานลูกค้าต่างประเทศไปยังกลุ่มประเทศในแถบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC (AEC : Asian Economic Community)

V V Decor

สำหรับตราสินค้า “V V Decor” (วีวี – เดคคอร์) หรือตราบริษัท วีวี – เดคคอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจด้านการตลาด (Trading) เพื่อเป็นผู้จัดจำหน่ายกระดาษปิดผิวให้กับลูกค้าบางรายของบริษัท

FREELAX

ตราสินค้า “FREELAX” ใช้สำหรับจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เก้าอี้นวดไฟฟ้า (Massage Chair) จัดจำหน่ายผ่านโชว์รูมควบคู่กับโชว์รูมของแบรนด์ “ELEGA” ทุกสาขา ซึ่งเป็นแบรนด์จัดจำหน่ายธุรกิจสินค้าเฟอร์นิเจอร์ของบริษัท บนพื้นที่เช่าภายในอินเด็กซ์ ลีฟวิ่ง มอลล์ (Index Living Mall) และ โฮมโปร (Home Pro) รวมถึงช่องทางออนไลน์ของบริษัท

เฟอร์นิเจอร์