แบรนด์

ECF SHOPPING

สำหรับตราสินค้า “ECF SHOPPING” ที่ได้เปิดตัวในปี 2563 ซึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ผลิตจากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดคุณภาพ ในราคาพิเศษ และเป็นผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ในประเทศไทย

COSTA

สำหรับตราสินค้า “Costa” (คอสต้า) ใช้สำหรับจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ให้กับกลุ่มร้านค้าส่งและร้านค้าปลีกรายย่อย (Dealer) ที่เป็นผู้จัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ทั่วประเทศ

My Fur

สำหรับตราสินค้า “My Fur” (มายเฟอร์) จะใช้สำหรับจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อส่งออกค้าขายให้กับลูกค้าประเทศอังกฤษและญี่ปุ่นในสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของรายได้จากการขายทั้งหมด โดยที่ผ่านมาบริษัทได้มีการเน้นขยายฐานลูกค้าต่างประเทศไปยังกลุ่มประเทศในแถบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC (AEC : Asian Economic Community)

V V Decor

สำหรับตราสินค้า “V V Decor” (วีวี – เดคคอร์) หรือตราบริษัท วีวี – เดคคอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจด้านการตลาด (Trading) เพื่อเป็นผู้จัดจำหน่ายกระดาษปิดผิวให้กับลูกค้าบางรายของบริษัท

เฟอร์นิเจอร์