พนักงานขายต่างประเทศ

ดูแลลูกค้ารายเดิม และขยายฐานลูกค้ารายใหม่

Read More

พนักงานขาย

ดูแลและเพิ่มยอดขายของช่องทางการขายผ่าน Modern Trade

Read More