ติดต่อเรา

ข้อมูลการติดต่อ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :

37/9 หมู่ 10 ถนนบ้านบึง-แกลง ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

ที่ตั้งสำนักงานสาขา

สาขาที่ 1 : เลขที่ 29/1 หมู่ที่ 3 ซอยชงโค-ชุมนุมใน ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยสำนักงานแห่งนี้ใช้เป็นโรงงานผลิต และประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราอีกแห่งหนึ่งของบริษัท รวมถึงสายการผลิตในส่วนของโรงเลื่อยไม้ยางพาราแปรรูปและอบแห้ง และผลิตกระดาษปิดผิวสำหรับใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์

สาขาที่ 2 : เลขที่ 25/28 หมู่ที่ 12 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานแห่งนี้ใช้เป็นส่วนของฝ่ายการตลาด และฝ่ายบริหารงานทั่วไป และโกดังเก็บสินค้า

โทรศัพท์ (สำนักงานใหญ่)

+66 (0) 38 675 181-4

แฟกซ์ (สำนักงานใหญ่)

+66 (0) 3867 8220

โทรศัพท์ (สาขากรุงเทพฯ)

+66 (2) 152 7301-4

แฟกซ์ (สาขากรุงเทพฯ)

+66 (2) 152 7301-4

นักลงทุนสัมพันธ์

การนำพาองค์กรให้มีการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน

สอบถาม

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องชัดเจนครบถ้วน ทางบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบ

และตอบกลับโดยเร็วที่สุด

    ร่วมงานกับเรา