CSR

กิจกรรมมอบเครื่องมือให้ผู้ป่วย กับ ECF ณ โรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง

กิจกรรมมอบเครื่องมือให้ผู้ป่วย กับ ECF ณ โรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง

ในปีที่ผ่านคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสมทบทุนบริจาค ...
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรม “จิตอาสาทำความสะอาดห้องน้ำวัด”

กิจกรรม “จิตอาสาทำความสะอาดห้องน้ำวัด”

วัดมูลจินดารามเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี ...
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรม “เลี้ยงอาหารกลางวันสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง”

กิจกรรม “เลี้ยงอาหารกลางวันสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง”

บริษัทส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ให้แก่พนักงาน เพื่อให้เกิดความสุขทั้งตัวพนักงานเอง ...
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรม “พี่อิ่มใจ....น้องอิ่มท้อง” ณ โรงเรียนวัดประชุมราษฏร์ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

กิจกรรม “พี่อิ่มใจ….น้องอิ่มท้อง” ณ โรงเรียนวัดประชุมราษฏร์ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม และปลูกฝังความมีน้ำใจ และมีความสุขในการเป็นผู้ให้ ...
อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมโครงการปลูกป่าชายเลนลุ่มแม่น้ำประแส จ.ระยอง

กิจกรรมโครงการปลูกป่าชายเลนลุ่มแม่น้ำประแส จ.ระยอง

ป่าชายเลนมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ เนื่องจากเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์หลากหลายชนิด  ...
อ่านเพิ่มเติม