SCN ร่วมกับ ECF และ META สู้ภัยโควิด-19

SCN ร่วมกับ ECF และ META สู้ภัยโควิด-19

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด (มหาชน) หรือ SCN ร่วมกับ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด (มหาชน) (ECF) และบริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (META) ส่งตัวแทนบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน ให้แก่โรงพยาบาล ย่างกุ้ง เยเนอร์รัล ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในนามของบริษัท กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ GEP ซึ่ง ณ ขณะนี้ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กําลังประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการดูแล รักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) ที่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้น ซึ่ง GEP ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรักษาพยาบาล ช่วยเหลือผู้ป่วย จึงได้ส่งมอบเครื่องผลิตออกซิเจน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความสำคัญมากสำหรับผู้ป่วย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้เพียงพอในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ ในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอีกด้วย

GEP เป็นบริษัทร่วมทุน ระหว่างบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จํากัด (มหาชน) (ECF) และบริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (META) เป็นผู้นําด้านการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ ดําเนินการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มินบู ณ เมืองมินบู สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีกำลังการผลิต ติดตั้งที่ 220 เมกะวัตต์ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าในเมียนมาที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563

No Comments

Post A Comment