News

ECF จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์           พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริษัท (แถวล่างกลาง) นายพชรฐณพงษ สุขสวัสดิ์ (แถวบนกลาง) กรรมการผู้จัดการ  พร้อมคณะกรรมการ และผู้บริหาร บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) หรือ ECF จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยจัดการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้อง Conference B  โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ เมื่อเร็ว ๆ นี้   # # # # # #...

  ECF ประกาศงบปี 2566 รายได้รวม 1,417.53 ล้านบาท เติบโตดีต่อเนื่องจากการขายในประเทศ             ECF เผยผลประกอบการปี 2566 รายได้รวม 1,417.53 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยที่ 3.08% จากการส่งออกที่ลดลง ขณะที่รายได้ขายในประเทศส่งสัญญาณการฟื้นตัวมาอย่างต่อเนื่อง มองแนวโน้มธุรกิจปี 2567 สัญญาณดี           นายพชรฐณพงษ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF) ผู้ผลิตและจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดไม้เอ็มดีเอฟแบบประกอบด้วยตนเอง เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ เปิดเผยถึง ผลการดำเนินงานปี 2566 บริษัทมีรายได้รวมทุกกลุ่มธุรกิจอยู่ที่ 1,417.53 ล้านบาท...

  ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                                                                                                  ...

ECF เผยผลงานครึ่งปีแรก 66 รายได้รวม 650.80 ล้านบาท ครึ่งปีหลังธุรกิจเข้าช่วงไฮซีซั่น เดินหน้าดันยอดขายทั้งในและต่างประเทศ ECF เผยผลประกอบการครึ่งปีแรก 2566 รายได้รวม 650.80 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 112.50 ล้านบาท จากผลกระทบเหตุการณ์อัคคีภัย อยู่ระหว่างหารือข้อสรุปส่วนชดเชยจากบริษัทประกันภัย มีกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร 367.72 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิ.ย. 66 ครึ่งปีหลังแนวโน้มธุรกิจดีเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น หนุนออเดอร์ส่งออกและในประเทศ จับมือพันธมิตรเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ในอเมริกา ปั๊มยอดขายต่างประเทศ เล็งแตกไลน์สินค้าตกแต่งบ้าน พร้อมเพิ่มกำลังผลิต ต่อยอดการเติบโต           นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด...

ECF รับประกาศนียบัตรรับรองต่อต้านคอรัปชันจาก CAC           คุณสิทธิโชค ชินนุรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค (ECF) เข้ารับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC)  ในงาน CAC Certification Ceremony 2023 : Success Story For Sustainability จากคุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เพื่อสะท้อนถึงนโยบายบริษัทที่ให้ความสำคัญและยึดมั่นต่อการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้พันธสัญญาการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ (Queen Sirikit National...

ECF เผยครึ่งปีหลังธุรกิจเข้าช่วงไฮซีซั่น เดินหน้าดันยอดขายทั้งในและต่างประเทศ จัดตั้งบ.ย่อยขยายโอกาสส่งออกต่างประเทศ ECF เผยครึ่งปีหลังแนวโน้มธุรกิจดี เข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น หนุนออเดอร์ส่งออกและในประเทศ เผยแนวโน้มในประเทศเริ่มเติบโตจากการฟื้นตัว จับมือพันธมิตรเฟอร์นิเจอร์รายใหญ่ในอเมริกา ปั๊มยอดขายต่างประเทศ เล็งแตกไลน์สินค้าตกแต่งบ้าน พร้อมเพิ่มกำลังผลิต ต่อยอดการเติบโต           นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF) ผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดไม้เอ็มดีเอฟแบบประกอบด้วยตนเอง เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ เปิดเผยถึง แนวโน้มธุรกิจครึ่งปีหลังมีแนวโน้มเติบโตกว่าครึ่งปีแรก เนื่องจากเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น ส่งผลให้มีปริมาณออเดอร์ทั้งในประเทศและส่งออกเฟอร์นิเจอร์เริ่มมี        ทิศทางการปรับตัวเพิ่มขึ้น อีกทั้ง บริษัทมุ่งเน้นขยายตลาดและช่องทางการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ทั้งในและต่างประเทศ            โดยตลาดในประเทศมีสัญญาณการเติบโตที่ดี ปัจจัยสนับสนุนจากธุรกิจภาคบริการ ภาคท่องเที่ยว และภาคอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อความต้องการใช้เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านเพิ่มขึ้น...

     ECF เผยผลประกอบการ Q1/66 รายได้รวม 323.19 ล้านบาท กำไรสุทธิ 9.65 ล้านบาท แนวโน้มธุรกิจไตรมาส 2/66 มุ่งเน้นขยายตลาดเฟอร์นิเจอร์ทั้งในและต่างประเทศ ชูกลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์โดดเด่นด้วยดีไซน์ ฟังก์ชั่น ตอบโจทย์ความต้องการไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยครบวงจร เล็งแตกไลน์สินค้าตกแต่งบ้าน พร้อมเพิ่มกำลังผลิต ต่อยอดการเติบโต        นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF) ผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดไม้เอ็มดีเอฟแบบประกอบด้วยตนเอง เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ เปิดเผยถึง ผลประกอบการไตรมาส 1/66 ว่า บริษัทมีรายได้รวม  323.19 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวของปีก่อนที่มีรายได้รวม 419.96 ล้านบาท จำนวน 96.77 ...

     พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริษัท (แถวล่างกลาง) นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ (แถวบนกลาง) กรรมการผู้จัดการ  พร้อมคณะกรรมการ และผู้บริหาร บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.011 บาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 99.05% ของกำไรสุทธิของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ) หลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยกำหนดจ่ายปันผล 19 พ.ค. 2566 พร้อมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยจัดการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้อง Conference B  โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ เมื่อเร็ว ๆ...

     นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ และนางสาวสาริสา ทองกิตติกุล (ขวา) เลขานุการบริษัทฯ และนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค (ECF) ให้ข้อมูลสรุปผลประกอบการปี 2565 รายได้รวม 1,463.40 ล้านบาท กำไรสุทธิ 37.46 ล้านบาท พร้อมเผยแนวโน้มไตรมาส 1/66 เติบโตต่อเนื่อง ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ผ่านช่องทาง Streaming ของเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สำนักงาน  บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค  อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เมื่อเร็วๆนี้ สามารถรับชมบันทึกเทปได้ที่   www.set.or.th/streaming/vdos-oppday     # # # # # # #...

นักลงทุนสัมพันธ์ บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค (ECF) ให้ข้อมูลผลประกอบการครึ่งปีแรก 2564...