News

นายอารักษ์ สุขสวัสด์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด(มหาชน) หรือ ECF ...

นายราชา พจน์อริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน-สำนักงานใหญ่(ที่2จากขวา)และนายภูวดล ธันโยดม (ที่2จากซ้าย)...

มิติหุ้น - บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค หรือ ECF แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้บริษัทแพลนเนทบอร์ด จำกัด...