ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ECF อนุมัติจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.011 บาท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ECF อนุมัติจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.011 บาท

     พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานกรรมการบริษัท (แถวล่างกลาง) นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ (แถวบนกลาง) กรรมการผู้จัดการ  พร้อมคณะกรรมการ และผู้บริหาร บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) (ECF) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.011 บาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 99.05% ของกำไรสุทธิของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ) หลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยกำหนดจ่ายปันผล 19 พ.ค. 2566 พร้อมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยจัดการประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้อง Conference B  โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

No Comments

Post A Comment