กิจกรรม “โครงการ ECF แจกข้าวสารพนักงาน” ณ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

กิจกรรม “โครงการ ECF แจกข้าวสารพนักงาน” ณ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

ในช่วงเดือนมีนาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมแจกข้าวสารให้กับพนักงานทุกคนและบริษัทในเครือซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง

1 Comment
  • Greggbor
    Posted at 00:57h, 12 October Reply

    Интересно!

Post A Comment